Recepción de Documentos de Aspirantes a Prosecución en PNF EDUCACIÓN INICIAL